Ogłoszenie wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Ogłoszenie wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe odbędzie się dnia 31 sierpnia 2021 roku o godz. 1200.

Skip to content