OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII

Ogólnopolski Konkurs Historyczny – VII edycja (2019-2020)

            26 listopada 2019 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbył się szkolny etap olimpiady z wiedzy o „Solidarności”. Celem konkursu jest budowanie tożsamości narodowej wśród uczniów szkół średnich (liceów i techników), aby podnieść poziom wiedzy o historii najnowszej Polski oraz rozbudzić zainteresowanie do poznawania genezy, a także przebiegu przemian demokratycznych w kraju. W konkursie udział wzięło troje uczniów: Wojsa Anna z klasy II A Liceum Ogólnokształcącego, Pryslopskyi Ostap i Turchyn Rostyslav z klasy II Technikum Informatycznego. Największą ilość punktów uzyskała Wojsa Anna, która będzie reprezentować naszą szkołę w dalszych zmaganiach historycznych podczas etapu wojewódzkiego w marcu 2020 roku. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Skip to content