Wrzesień ‘39. Pamiętamy

      Wrzesień to bardzo ważny miesiąc w historii naszego kraju. To wtedy w 1939 roku wybucha II wojna światowa. Znajdujemy się pod okupacją nazistowskich Niemiec i komunistycznego Związku Radzieckiego. W tym czasie zaczyna się także kształtować ruch oporu na ziemiach polskich.

      I właśnie te wydarzenia stały się tematem niecodziennej lekcji historii, która miała miejsce w naszej. Jej organizatorką była nauczycielka tego przedmiotu – Pani Małgorzata Grzechniak, a przeprowadzili ją – dr Marek Jończyk – historyk Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz uczeń pierwszej klasy technikum informatycznego – Michał Zaleśny.

      O takie lekcje historii zabiega i dba Pani Dyrektor Halina Kołodziejczyk.

Skip to content