POCZET SZTANDAROWY POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH NAJLEPSZY…

poczet

Nasza szkoła,  już od trzech  lat startuje z sukcesami w Turnieju Pocztów Sztandarowych. W tym roku, również byliśmy niezwyciężeni.

Organizatorami turnieju byli:  Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach. Honorowy patronat nad turniejem objęli: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki oraz Prezydent Miasta Kielce.

 Na uwagę zasługuje fakt, że Turniej Pocztów Sztandarowych został umieszczony w Wykazie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych  w roku szkolnym 2018/2019, jako szczególne osiągnięcie wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły.

Turniej przebiegał w dwóch etapach:

–  konkursu  wiedzy o  polskich symbolach narodowych i ceremoniale szkolnym, w którym reprezentowały naszą szkołę: Patrycja Sikorska i Julia Dziedzic. Patrycja uzyskała III miejsce,

–  rywalizacji pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztry, w pełnym wyposażeniu ze sztandarem wraz z insygniami.

 W drugiej części rywalizacji naszą szkołę reprezentowali:

WIKTORIA CIECHAŃSKA– dowódca pocztu

WIKTORIA DANIELEWSKA – asysta pocztu

DAWID PĘKALSKI – sztandarowy

Ostatecznie w VIII Wojewódzkim Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych 2019, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, zwyciężyła drużyna z Powiatowego Zespołu  Szkół w Chęcinach.

W dniu 2 maja 2019r. na Rynku przy Urzędzie Miasta w Kielcach, podczas miejskich uroczystości Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom pierwszej części – konkursu wiedzy. Nagrody uczniom wręczyli  przedstawiciele władz województwa i miasta.

 Gratulujemy sukcesu!

Skip to content