PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY/WNIOSEK

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach
na rok szkolny 2017/2018

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Nr 1
im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach
na rok szkolny 2017/2018

Załącznik nr 1 – wniosek kandydata o przyjęcie do Technikum Nr 1

docpdf

Załącznik nr 2 – wniosek kandydata o przyjęcie do Technikum Nr 1

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia
im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach
na rok szkolny 2017/2018

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach
na rok szkolny 2017/2018

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Łokietka w Chęcinach
dla Dorosłych

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do Internatu
w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej

docpdf

Skip to content