Policjanci w służbie historii

      Instytut Pamięci Narodowej oraz Komenda Główna Policji w 2018 roku zorganizowała II edycję konkursu pn. „Policjanci w służbie historii”. Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczypospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości i odbudowę państwa polskiego. Uczniowie w 2 lub 3-osobowych zespołach pod opieką nauczyciela mieli do wykonania 3 zadania, m.in. odnalezienie w swojej okolicy i opisanie miejsca pamięci związanego z wkładem polskich policjantów w chlubne karty polskiej historii, nagranie filmu (1,5-3 min) prezentującego sylwetkę policjanta związanego z tym miejscem pamięci oraz zorganizowanie „żywej lekcji historii” dla swoich rówieśników lub uczniów młodszych, prezentującej historię tego miejsca oraz sylwetkę policjanta.

      Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach zgłosiła uczniów kształcących się w pierwszej klasie o profilu policyjnym do organizowanego przez IPN i KGP konkursu „Policjanci w służbie historii”. Jednocześnie opiekunem merytorycznym została podinsp. Aneta Litwin – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Kielcach, wybierając wspólnie z trojgiem uczniów postać Jana Piwnika Ponurego na bohatera swojej pracy konkursowej.

      Przy udziale policjanta z Wydziału Prewencji KMP w Kielcach uczniowie wzięli udział w organizowanych przez IPN w Krakowie – warsztatach. Pani Aneta Litwin nawiązała kontakt oraz zorganizowała spotkanie z siostrzenicą Jana Ponurego, Panią Teresą Piwnik, dzięki czemu uczniowie mogli zwiedzić rodzinny dom, poznać jego życiorys i zobaczyć pamiątki z nim związane, jak również odwiedzić polanę Wykus. Nagrany materiał z poznanych miejsc, wywiadów z rodziną Ponurego, przeprowadzenie żywej lekcji historii w LO im. P. Ściegiennego w Kielcach doprowadziły do nagrania filmu o Ponurym, który jako jeden z zadań przesłano do IPN. Duże zaangażowanie policjantów KMP w Kielcach spowodowały, że uczniowie pierwszej klasy liceum o profilu mundurowym spośród 113 szkół znaleźli się w gronie 57 zakwalifikowanych do dalszego etapu.

      Wysoki poziom przygotowanej pracy spowodował, że uczniowie Wiktoria Danielewska, Wiktoria Ciechańska, Sebastian Skowronek wraz z opiekunem merytorycznym Panią Anetą Litwin otrzymali wyróżnienie. Należy nadmienić, że oprócz nagród rzeczowych jakie otrzymają, ich praca zostanie opublikowana na stronie internetowej IPN. Powyższe działania znakomicie wpisują się w program kampanii edukacyjno – historycznej pn. „Policjanci w służbie Niepodległej 1919 -2018”, organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

Skip to content