Policjanci w służbie historii

W dniach od 18 do 20 listopada Centrum Szkolenia Policji w Legionowie gościło laureatów II stopnia konkursu „Policjanci w służbie historii”. W wydarzeniu uczestniczyło 11 zespołów. Byli to uczniowie policyjnych klas mundurowych z rejonu całej Polski. Województwo świętokrzyskie reprezentował Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach na czele z Naczelnik Wydziału Prewencji  Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podinsp. Anetą Litwin. W ciągu trzech dni młodzież poznawała namiastkę codziennego funkcjonowania policyjnej szkoły. Laureaci odwiedzili również Komendę Główną i Stołeczną Policji.

Instytut Pamięci Narodowej oraz Komenda Główna Policji zorganizowali konkurs dla uczniów policyjnych klas mundurowych „Policjanci w służbie historii”. Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczypospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę państwa polskiego. Uczniowie w 2-3-osobowych zespołach pod opieką nauczyciela mieli do wykonania 3 zadania:

  • odnalezienie w swojej okolicy i opisanie miejsca pamięci związanego z wkładem polskich policjantów w chlubne karty polskiej historii,
  • nagranie filmu (1,5-3 min) prezentującego sylwetkę policjanta związanego z tym miejscem pamięci, którego postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom,
  • zorganizowanie „żywej lekcji historii” dla swoich rówieśników lub uczniów młodszych, prezentującej historię tego miejsca oraz sylwetkę policjanta.

Od poniedziałku w Centrum Szkolenia Policji przebywali laureaci tego przedsięwzięcia. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy w poznawania tajników zabezpieczenia śladów kryminalistycznych. Goście mogli sprawdzić swoją sprawność fizyczną pod okiem doświadczonych instruktorów i wziąć udział w zajęciach wyszkolenia strzeleckiego. Nie zabrakło także tradycyjnej musztry policyjnej na placu apelowym.

Na uroczystym zakończeniu pobytu, laureaci i ich opiekunowie z rąk Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anny Rosół oraz Naczelnik Wydziału Projektów Edukacyjnych Biura Edukacji Narodowej Pana Mateusza Marka, otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu KGP na czele z Zastępcą Naczelnika nadkom. Hubertem Kaczorowskim.

Opr. A.B.

Źródło: KMP w Kielcach

Skip to content