„Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego”

Drodzy rodzice,
Nasza szkoła aktywnie przyłączyła się do wsparcia w projekcie pn.: Regionalny Program
Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego – jest to projekt
kierowany przede wszystkim do osób zdrowych, a wszelkie działania są realizowane po to, aby
zapobiec zachorowaniu na cukrzycę w przyszłości.
Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka coraz szerszą część społeczeństwa. W Polsce
cierpi na nią ponad 3 miliony osób, a liczba ta stale rośnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) w przeciągu 10 kolejnych lat będzie ona jedną z głównych przyczyn zgonów populacji
ludzkiej. Pogłębiający się problem jest wynikiem wielu składowych, przede wszystkim nadwagi,
niewystarczającej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. Według danych
publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie publikacji poszczególnych UW)
wyraźnie widać, że w województwie świętokrzyskim, szybciej niż na tle Polski, rośnie liczba osób
chorujących na cukrzycę typu 2, oraz osób obarczonych ryzykiem zachorowania na to schorzenie.
Wychodząc na przeciw problemowi, Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. realizuje projekt pn.
„Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu
drugiego” współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym programu jest
ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości
wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji
edukacyjno-zdrowotnej do 2020 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat.
Program badań przesiewowych oraz późniejsze etapy to największe tego typu przedsięwzięcie
w Polsce i jedno z większych realizowanych w Europie. W pierwszym etapie planowane jest dotarcie
do grupy aż 241 680 osób w wieku 45-64 lat stanowiących około 70% całej populacji województwa.
Zdrowie i życie mieszkańców województwa świętokrzyskiego to nasz wspólny priorytet,
dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do działań zachęcających mieszkańców naszego regionu do
wzięcia udziału w projekcie. W pierwszym etapie realizowane są badania przesiewowe polegające na
wywiadzie kwestionariuszowym (formularz FINRISK). Ważne jest, aby podczas wywiadu udzielić
rzetelnych informacji, gdyż na jego podstawie określane jest ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.
To szybkie działanie nie zajmie więcej niż 2 minuty, a może zmienić mieć wymierny wpływ na jakość
dalszego życia. W kolejnych etapach prowadzone będą badania medyczne, konsultacje dietetyczne
oraz indywidualne, a także grupowe zajęcia z trenerem/fizjoterapeutą. Wszystkie działania, w ramach
projektu, kierowane do mieszkańców województwa świętokrzyskiego są i będą całkowicie
bezpłatne.
Chcąc zapewnić możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego FINRISK przez
wszystkich mieszkańców opracowano kilka wariantów:
– Wypełnienie kwestionariusza na stronie internetowej projektu
www.bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl
– Bezpłatna infolinia telefoniczna obsługująca projekt – 41 375 72 06
Na bieżąco będziemy przekazywać dalsze informacje o projekcie.
WYBIERZCIE ŻYCIE BEZ CUKRZYCY I WŁĄCZCIE SIĘ W AKTYWNĄ WALKĘ
O ZDROWIE.

Pobierz ankietę

Skip to content