KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego

 

Szkolenie Sztuka uczenia się dla uczniów z klas informatycznych.

W dniach 22-23 listopada 2019 roku uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w
Chęcinach wzięli udział w dwudniowym kursie pt. „Sztuka uczenia się” w ramach
projektu „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”.

Projekt jest skierowany dla uczniów klas drugich i trzecich uczących się w zawodzie
technik informatyk i obejmuję grupę 25 osób. Uczniowie z zaangażowaniem
uczestniczyli w wielu ciekawych warsztatach i zajęciach. Uczyli się między innymi
pracy w zespole, współpracy oraz tego, że wykonując zadania wspólnie mogą
osiągnąć sukces. Uczniowie poznali także aktywne metody pracy i metody uczenia
się pozwalające na szybkie przyswajanie wiedzy. Nie zabrakło również czasu na
ciekawe gry planszowe, rozwiązywanie zagadek i łamigłówek. Uczniowie wspominają
kurs jako ciekawe doświadczenie dające wiele satysfakcji.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. Zajęcia odbyły się w Centrum Szkoleniowym ŚCDN w Wólce
Milanowskiej.

 

Kurs dla nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach –Kultura Zawodu z elementami
coachingu zawodowego.

 

Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia uniwersalnego i zawodowego to główny
cel realizowanego przez powiat kielecki projektu pn. „Kształcenie zawodowe
gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”.

Nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach uczestniczyli w dwudniowym
kursie pt,, Kultura Zawodu z elementami coachingu’’. Szkolenie zorganizowane
zostało przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajęcia odbyły się
w Centrum Szkoleniowym ŚCDN w Wólce Milanowskiej. Kurs skierowany był dla
grupy 15 nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów
ogólnokształcących.

Celem szkolenia była pomoc uczniowi w wybraniu dobrej ścieżki zawodowej.
Odnalezienie swojego powołania zawodowego oraz radzenie sobie w trudnych
sytuacjach zawodowych.

Przygotowanie merytoryczne nauczycieli podczas tego szkolenia pomoże uczniom
tworzyć własne projekty i plany ścieżki zawodowej.

Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8. Rozwój
edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju
CKZiU, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content