Program Szkoła Promująca Zdrowie

      W dniu 22 października 2019r. w ramach realizacji założeń Programu „Szkoła Promująca Zdrowie” w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbyła się prelekcja profilaktyczna, nt. „Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli czemu warto zdrowo żyć, sport uprawiać i być fit”, przeprowadzona przez panią Jadwigę Zapałę, specjalistę ds. promocji zdrowia z Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. W prelekcji uczestniczyli wszyscy uczniowie liceum i technikum.

      Spotkanie edukacyjne poświęcone było popularyzowaniu wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki antytytoniowej, promowania profilaktyki onkologicznej,  zasad zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz unikania używek. Młodzież została zapoznana z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Skip to content