„Szkoła wolna od dymu tytoniowego”

      W ramach realizacji programu „Szkoła promująca zdrowie” w czasie zdalnego nauczania uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Chęcinach wzięli udział w projekcie pod hasłem: „Szkoła wolna od dymu tytoniowego”. We wszystkich klasach koordynator programu przeprowadził prelekcje online na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych, a także o potrzebie stworzenia bezpiecznego środowiska do nauki i rozwoju umiejętności, sprzyjającemu  dbaniu o zdrowie oraz budowaniu relacji międzyludzkich. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami osiągniemy sukces i nasza szkoła będzie wolna od dymu tytoniowego a  konsekwentna postawa będzie wzorem pozytywnych zachowań prozdrowotnych zachęcających do zdrowego stylu życia.

Dla wszystkich palaczy jeszcze niezdecydowanych, aby zerwać z nałogiem zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami: https://youtu.be/Mujnugrdsk4

https://youtu.be/-ObsKKsOhnk

Na zakończenie projektu młodzież wykonała plakaty  tematyczne, które prezentujemy poniżej. Dziękujemy wszystkim uczniom za piękne prace.

Skip to content