RADA RODZICÓW

Informujemy, iż Rada Rodziców posiada konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Chęcinach o numerze:
12 8493 0004 0050 0873 7658 0001
na które można wpłacać dobrowolną składkę na Radę Rodziców.
Za wpłaty serdecznie dziękujemy!

Skład Prezydium Rady Rodziców w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach w roku szkolnym 2020/2021

1. Walas Ireneusz przewodniczący RR
2. Znojek Magdalena zastępca przewodniczącego RR
3. Kupczyk Dariusz skarbnik
4. Janyst Joannasekretarz
5. Curyl Ewelina członek
6. Janus Beata – członek
7. Jankowska Agnieszka – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Foksa Anna – przewodniczący KR
2. Molenda Dorota – sekretarz KR
3. Zych Anna – członek

Skip to content