RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Informujemy, iż Rada Rodziców posiada konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Chęcinach o numerze:
12 8493 0004 0050 0873 7658 0001
na które można wpłacać dobrowolną składkę na Radę Rodziców.
Za wpłaty serdecznie dziękujemy!

Skład Prezydium Rady Rodziców w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach w roku szkolnym 2022/2023

1. Paweł Żurek przewodniczący RR
2. Marcin Kozak zastępca przewodniczącego RR
3. Dariusz Kupczyk skarbnik
4. Joanna Janyst sekretarz
5. Iwona Arent członek
6. Bogumiła Głuch członek
7. Anna Świt członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1.Honorata Zakładowska przewodniczący KR
2. Monika Kurzawa sekretarz KR
3. Marlena Kosińska członek

Skip to content