SAMORZĄD SZKOLNY

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ
W CHĘCINACH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Wiktoria Danielewska

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ:

Sandra Dróżdż
Wiktoria Ciechańska

SEKRETARZ:

Kinga Szczepańczyk

SEKCJA ARTYSTYCZNA:

Sylwia Różalska
Katarzyna Pobocha
Monika Cholewa
Krzysztof Jaros
Rostyslaw Turczyn
Sabrina Mylchailenko
Karolina Myśliwiec
Magdalena Szczurkowska
Bartłomiej Nowak
Izabela Szymoniak
Justyna Górska
Katarzyna Gajek

SEKCJA PORZĄDKOWO- INFORMACYJNA:

Cezary Puchała
Wiktor Przeździk
Mateusz Ziara
Michał Zaleśny
Paweł Gierczak
Patryk Nartowski
Jakub Gołuch

Opiekunowie:
mgr Teresa Jakubowska
mgr Edyta Baran

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. Wybór Samorządu Uczniowskiego (IX).
 2. Zorganizowanie szkolnego kiermaszu podręczników i mundurów (IX).
 3. Ślubowanie klas pierwszych (X/XI).
 4. Przeprowadzenie akcji charytatywnych, m. in. kontynuacja współpracy z Fundacją Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, Fundacją Błękitny Promyk (cały rok).
 5. Dzień Komisji Edukacji Narodowej, szkolna grupa teatralna „Arcadius”(X).
 6. Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza” (XI/XII).
 7. Opracowanie na bieżąco okolicznościowych gazetek ściennych (cały rok).
 8. Udział w programach artystycznych poświęconych obchodom Święta Niepodległości, TKJ, a także w innych inicjatywach, które wynikną w ciągu roku szkolnego.
 9. Akcja „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, WOŚP (XII/I)
 10. Konkurs na stroik świąteczny(XII/IV).
 11. Spotkania z poetami regionu świętokrzyskiego.
 12. Systematyczna pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniom, którzy mają trudności w nauce (cały rok).
 13. Wigilie klasowe.
 14. Zorganizowanie Szkolnego Dnia Wiosny (III).
 15. Pożegnanie klas maturalnych (IV).
 16. Szkolny Dzień Dziecka.
 17. Program artystyczny z okazji III Rocznicy Nadania Szkole Imienia (X).
 18. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

 Samorząd Uczniowski podejmuje dodatkowe inicjatywy, które wynikają z bieżących potrzeb (np. konkursy, bezpieczne ferie, wakacje, pogadanki itp.)

Skip to content