Skany świadectw ukończenia szkoły

Ogłoszenie dla absolwentów PZS w Chęcinach
Skany świadectw ukończenia szkoły

      Z uwagi na  zaistniałą sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 świadectwa  ukończenia szkoły dla absolwentów liceum ogólnokształcącego i technikum będą zeskanowane i przesłane pocztą mailową. Na pisemną prośbę absolwenta mogą być odebrane osobiście, ale tylko w przypadkach szczególnych, uzasadnionych w wyznaczonym terminie.

Skip to content