ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

13 grudnia 2017r. w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum i technikum.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: kierownik ds. Edukacji  Starostwa Powiatowego w Kielcach pani Teresa Dzik, przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Żurek, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pani Grażyna Podsiadło oraz rodzice uczniów. Wszystkich gości, nauczycieli, rodziców i uczniów powitała dyrektor szkoły  Halina Kołodziejczyk

67 uczniów klas pierwszych poprzez symboliczny akt ślubowania zostało przyjętych do grona społeczności szkolnej. Wychowawcami klas pierwszych zostali: p. Renata Bitner- Nożyńska – klasy I AP (policyjno-ogólnej), p. Anna Pakuła- klasy I MTM, p. Małgorzata Grzecniak- I TIM.

Akt ślubowania odczytała pani dyrektor, a uczniowie na sztandar szkoły słowem „ślubujemy” złożyli obietnicę wytrwałego zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, dbania o honor i tradycje szkoły, pracy nad własnym charakterem, godnego reprezentowania szkoły, kulturalnego zachowania się, szanowania symbolów szkoły i kraju.

Uczniowie klas pierwszych z okazji uroczystości ślubowania otrzymali prezenty od Starosty Kieleckiego Michała Godowskiego, dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców.

Witamy w gronie uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

Skip to content