ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

      16 października 2018 r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych liceum i technikum, obchodziliśmy Dzień Patrona oraz Święto Edukacji Narodowej.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach- pani Małgorzata Stanioch, Komendant Komisariatu Policji w Chęcinach- pan Krzysztof Sarna, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach- pani Aneta Litwin, przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Żurek, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pani Grażyna Podsiadło oraz liczna grono rodziców naszych uczniów. Wszystkich gości, nauczycieli, rodziców i uczniów powitała dyrektor szkoły Halina Kołodziejczyk

60 uczniów klas pierwszych poprzez symboliczny akt ślubowania zostało przyjętych do grona społeczności szkolnej. Wśród nich 9 uczniów z Ukrainy podjęło naukę w szkole

Uczniowie na sztandar szkoły słowem „ślubujemy” złożyli obietnicę wytrwałego zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, dbania o honor i tradycje szkoły, pracy nad własnym charakterem, godnego reprezentowania szkoły, kulturalnego zachowania się, szanowania symbolów szkoły i kraju.

Witamy w gronie uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

– F O T O R E L A C J A –
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

« z 2 »
Skip to content