Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia im. Jana Karskiego

      W dniu 25 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Prezesem Bogdanem Białkiem i Panem Piotrem Świerczyńskim. Podczas prelekcji młodzież obejrzała film pod tytułem „Przy Planty 7/9”. Należy nadmienić, iż misją Stowarzyszenia im. Jana Karskiego jest promowanie postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej lub kulturowej. Organizatorem spotkania była Pani Teresa Jakubowska.

Skip to content