STAŻ NA START

Staż na Start- Praktyki w Grecji poszerzą ich horyzonty.

Nowe doświadczenia zawodowe, wiele umiejętności potrzebnych na dzisiejszym rynku pracy oraz niezbędną wiedzę zdobędą uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół z Chęcin podczas praktyk w Grecji na które wyjechali w dniu 27.10.2019. Będą mieli oni również okazję poszerzyć horyzonty społeczno-kulturowe, a wszystko będzie odbywało się w jednym z najpiękniejszych regionów kraju na Riwierze Olimpijskiej.

Przez dwa tygodnie młodzież będzie zdobywała zawodowe kompetencje pod okiem profesjonalistów w firmach zgodnie z ich kierunkami kształcenia. Tym samym uczniowie będą mieli okazję do poznania nowych technologii, urządzeń co znacząco pogłębi ich zawodowe umiejętności. To będzie także świetna okazja do poszerzania słownictwa zawodowego, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Zdobywając nowe kwalifikacje zagwarantują sobie większe szanse na znalezienie dobrej pracy w przyszłości. Praktyki w nowoczesnych greckich firmach umożliwią uczniom zapoznanie się z technologiami niedostępnymi jeszcze w Polsce. Jednocześnie te młode osoby nauczą się pracy zespołowej , nabiorą pewności siebie i staną się bardziej przedsiębiorcze.

Wszystkie doświadczenia zawodowe znacząco wpłyną na mobilność na rynku pracy oraz spowodują, że  młodzież szkolna z Chęcin stanie się atrakcyjna dla pracodawców.

Umiejętności  organizacyjne, analityczne dobra znajomość języka angielskiego czy kreatywność to atuty, dzięki którym uczniowie PZS nie powinni mieć problemów ze znalezieniem dobrej pracy. Ich zawodowe kompetencje będą potwierdzały europejskie certyfikaty Europass Mobility, które umożliwiają podjęcie zatrudnienia również poza granicami kraju.

Młodzież podczas wyjazdu zdobędzie jednak znacznie więcej wartości . Przebywając w regionie Riwiery Olimpijskiej będzie miała okazję poznać jej niezwykłe zabytki jak chociażby Meteory , wyspy Skiatos i Trikeri, Wąwóz Enipeaz, boskie źródło Zeusa, antyczne miasteczko Stary Pantaleimon , kompleksy zamkowe.

To wpłynie pozytywnie na świadomość otaczającego świata przez uczniów, na ich kreatywność, ciekawość, komunikatywność, otwartość a przede wszystkim na umiejętność podejmowania inicjatyw. Przebywanie w wielokulturowym środowisku otworzy młodym, ciekawym świata osobom , drogę do podejmowania kolejnych prób poszerzania horyzontów.

Projekt realizowany jest w ramach projektu ‘’Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego’’ realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus +  sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów . Wartość przyznanego dofinansowania wynosi  44103.00 EUR.

Skip to content