STAŻE ZAGRANICZNE

Staże zagraniczne uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach pt.„Specjalista na europejskim rynku pracy”

       Nasza szkoła od wielu lat organizuje dla uczniów Technikum, kształcących się w zawodach technik mechatronik oraz technik mechanik praktyki zagraniczne w europejskich krajach, takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania. W trakcie praktyk uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje, doskonalą język obcy zawodowy, zdobywają doświadczenie, nawiązują znajomości oraz poznają kulturę odwiedzanych krajów.

      W praktykach zawodowych zorganizowanych w Stafford/Bilston w Wielkiej Brytanii, dzięki funduszom unijnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER wzięło udział 32 uczniów Technikum im. Władysława Łokietka. Czas stażu wynosił cztery tygodnie, a uczniowie realizowali praktyki w lokalnych warsztatach obsługi i naprawy samochodów. Całe przedsięwzięcie okazało się dużym sukcesem organizacyjnym i przyniosło  wiele korzyści, zarówno uczniom, jak i szkole.

      Z zawodowego punktu widzenia uczniowie, którzy brali udział w projekcie mieli okazję nauczyć się wielu przydatnych umiejętności zawodowych związanych z ich specjalizacją, a będzie to bezcennym atutem podczas przyszłego startu w  pracy zawodowej. Uczestnicy w ramach codziennych prac komunikowali się w języku angielskim, co pozwalało im doskonalić umiejętności językowe i  ogólno komunikacyjne, jak również uczyło ich to pracy zespołowej, odpowiedzialności i punktualności. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję spędzenia 4 tygodni w obcym kraju, poznając obcą kulturę, tradycje i mentalność mieszkańców Wysp Brytyjskich.

      Dzięki zorganizowanym wycieczkom w czasie wolnym uczniowie poznawali historię okolicznych miast z wieloma atrakcjami turystycznymi i niezapomnianą atmosferę Londynu.

      W chwili obecnej, listopad 2017,  staż realizuje ostatnia grupa uczniów: Bartosz Ciepielewski, Maciej Gajek, Dawid Kupczyk, Bartłomiej Piątek, Sebastian Puchała, Konrad Różycki, Bartłomiej Rylski i Daniel Szmalec.

      Całe przedsięwzięcie przekonuje ich o konieczności uczenia się języków obcych, a także o potrzebie podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych. Wyjazd jest równocześnie okazją lokalnej i zagranicznej promocji Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. Pozwoli to, być może, w przyszłości stworzyć szansę u przyszłych pracodawców, a także pozwoli otworzyć się chęcińskiej placówce na międzynarodowe rynki pracy i nowe kontakty. Pracodawcy wyrazili szczerą nadzieję na dalszą współpracę i obiecali wewnętrzną promocję naszych uczniów wśród powiązanych warsztatów, wyrażając się niezwykle pozytywnie na  temat uczniów Technikum, podkreślając jednocześnie ich kompetencje, pracowitość i zaradność.

      Kolejne projekty będą pewnie kwestią czasu, tworząc ciekawą  historię szkoły.

Skip to content