Święto Patrona Szkoły

      W dniu 16 października 2017 roku uczniowie i nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach obchodzili święto Patrona Szkoły – Władysława Łokietka. Z tej okazji szkołę odwiedził starosta kielecki – Michał Godowski.

Na szkolnej uroczystości był obecny Przewodniczący Rady Rodziców- Pan Paweł Żurek oraz Rodzice uczniów. Dla naszej społeczności szkolnej była to chwila radości, dlatego chcieliśmy ją dzielić z innymi, szczególnie z naszymi przyjaciółmi szkoły.

Równo dwa lata temu Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach otrzymał sztandar i zaszczytne imię króla Władysława Łokietka.

Gości przybyłych na tę uroczystość powitała dyrektor placówki Pani Halina Kołodziejczyk. Było to bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły. Zachowując procedurę nadania imienia, społeczność naszej szkoły dokonała wybory patrona. Został nim, demokratycznie wybrany Władysław Łokietek. Król który zjednoczył państwo polskie, umacniając jego znaczenie w Europie. Związany był z Chęcinami, nadał im prawa miejskie, wybrał tutejszy zamek na miejsce wyroków sądowych, zjazdów szlachty i rycerstwa, a w jego murach zapadały ważne dla Polski decyzje królewskie.

Podczas uroczystości uczniowie przypomnieli wszystkim sylwetkę patrona szkoły, zaśpiewano także hymn patrona, do którego muzykę skomponował absolwent szkoły – Wojciech Lisowicz. Autorem słów jest Piotr Szczepanik, uczeń klasy trzeciej liceum , który wyrecytował swój wiersz z podkładem muzycznym wykonanym przez uczennicę klasy drugiej liceum Julię Dziedzic.

      Z okazji Dnia Patrona starosta kielecki złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom i uczniom. – Nadanie imienia było ważną chwilą w życiu szkoły. Władysław Łokietek był wyjątkowym królem, który łączył a nie dzielił. Symbolizuje on piękne zamiłowanie do Ojczyzny – powiedział starosta Michał Godowski. – Cieszę się, że ten nieprzypadkowy patron zjednoczył społeczność lokalną w Chęcinach.

Za przygotowanie akademii dziękujemy paniom Małgorzacie Grzechniak i Ewie Dziedzic oraz uczniom klas pierwszych.

Skip to content