Świętokrzysko-Winnicka Akademia Młodych Liderów

      Uczniowie klasy pierwszej liceum prawno – policyjnej: Wiktoria Ciechańska i Sebastian Skowronek wezmą udział w międzynarodowym polsko – ukraińskim warsztacie liderskim, który odbędzie się 25 listopada 2017 roku w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej. Warsztaty są elementem projektu pn. „Świętokrzysko-Winnicka Akademia Młodych Liderów”, którego celem jest wzajemne poznanie się aktywnych młodych ludzi z obu regionów i wymiana doświadczeń w zakresie pomysłów na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. W ramach projektu w województwie świętokrzyskim przebywać będzie grupa 15-tu młodych osób z obwodu winnickiego aktywnie działających w organizacjach pozarządowych i władzach lokalnych. Młodzi liderzy zapoznają się z działalnością organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z regionu świętokrzyskiego.

Skip to content