IV PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH

„Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka jest też wielkim
obowiązkiem.”

Święty Jan Paweł II

Wszyscy mamy jeden wspólny dom, w którym żyjemy – Polskę. Pragnąc upamiętnić
symboliczną datę w naszej historii: 11 listopada 1918 roku, kiedy to odzyskaliśmy
niepodległość zaprezentujemy fragmenty znanych pieśni i piosenek patriotycznych. To
właśnie w tych melodiach zostały zachowane słowa triumfów narodowych oraz momenty
tragiczne. Każda kompozycja ma swoją historię, ściśle powiązaną z dziejami Polski. Piosenki
nawiązują także do wydarzeń związanych z wybuchem II wojny światowej i Powstaniem
Warszawskim.
Uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić święto niepodległości imprezą cykliczną, która
stała się jednym z wielu wydarzeń listopadowych odbywających się w naszej szkole. IV
Przegląd pieśni i piosenek patriotycznych w dobie pandemii odbył się w wersji wirtualnej,
wzięły w nim udział 4 szkoły z gminy Chęciny, 8 solistów i chór Cantata. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom i opiekunom za zaangażowanie i udział w naszym przedsięwzięciu.
Dyplomy i podziękowania zostaną przesłane pocztą. Zapraszamy Państwa na niezwykły
koncert, wzruszający i patriotyczny. Życzymy miłych wrażeń.

 

Skip to content