Międzynarodowy program #shareEU

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach w bieżącym roku szkolnym jest uczestnikiem międzynarodowego programu #shareEU, którego celem jest: przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli Unii,

promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii, Pogłębianie świadomości obywatelskiej na temat pamięci europejskiej, wspólnych wartości i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenie sieci kontaktów, zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa Europejczyków w tworzeniu polityk poprzez włączanie ich do procesów decyzyjnych, promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali całej Unii.

25.09.2020 roku odbyła się akcja sadzenia drzewa, które ma nam przypominać jak ważny dla obywateli Europy i Polski jest pokój, jedność i wspólne działanie.

« z 2 »

Skip to content