Ogłoszenie wyników konkursów o Patronie Szkoły Władysławie Łokietku

 

1 października 2020 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach został
przeprowadzony Konkurs wiedzy o patronie szkoły – Władysławie Łokietku. W zmaganiach
teoretycznych brali udział uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
i Technikum. Celem konkursu było szerzenie wśród młodzieży wiedzy o patronie szkoły.

Ponadto został zorganizowany konkurs literacko-plastyczny: „Nasz patron –
Władysław Łokietek”, który był przeznaczony dla wszystkich uczniów Powiatowego Zespołu
Szkół w Chęcinach. Uczniowie w tej konkurencji zaprezentowali swoje artystyczne talenty.
Ogłoszenie wyników konkursów nastąpiło podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych
– 16 października 2020 roku. Uczniowie w nagrodę otrzymali dyplomy oraz medale.

Laureatami konkursu wiedzy o patronie szkoły zostali:

1. I miejsce – Nartowski Jakub klasa 1 TMC Technikum
2. II miejsce – Bielecki Wojciech, Krzeszowski Damian klasa 1 TMC Technikum
oraz Foksa Maciej klasa 1 TEO Technikum
3. III miejsce – Jakubus Wiktoria klasa 1 PH Liceum Ogólnokształcącego

Pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie otrzymali również: Porzucek Dominik, Kliś
Krzysztof uczniowie klasy 1 TEO. Zakładowska Karina, Tekiel Karol, Nowacki Krystian
uczniowie klasy 1 TIM oraz Raus Kamil uczeń klasy 1 PH.

Laureatami konkursu literacko–plastycznego zostali:

1. Ewa Górnik klasa 2 AP LO – wyróżnienie za pracę plastyczną wykonaną w ołówku
2. Jakub Stępień klasa 2 MEO Technikum – I miejsce za portret Władysława Łokietka
wykonany różnymi technikami plastyczno-technicznymi
3. Hubert Aniołek klasa 2 EOI Technikum – I miejsce za opowiadanie o Władysławie
Łokietku inspirowane prawdziwymi wydarzeniami historycznymi rozgrywającymi się
w Chęcinach
4. Tomasz Świt klasa 1 PH LO – I miejsce za dwie prace plastyczne wykonane w
ołówku
5. Anastasiia Sytnyk klasa 1 PH LO – I miejsce za pracę plastyczną wykonaną w
ołówku

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy!!!

Skip to content