17 września 1939 rok- Rocznica ataku ZSRR na Polskę

82 lat temu, 17 września 1939 roku, armia czerwona, ramię zbrojne ZSRR, bez
wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem
zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Sowieci przekroczyli granice
Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945
roku. Konsekwencje agresji sowieckiej z 17 września 1939 roku ponosimy do dziś. Te
wydarzenia ukształtowały bowiem obecną granicę Polski. Delegacja uczniów naszej szkoły z
panią dyrektor Haliną Kołodziejczyk 17 września wzięła udział w gminnych uroczystych ale
kameralnych, obchodach tych tragicznych wydarzeń w kościele Bernardynek w Chęcinach.
Pani dyrektor z delegacją szkoły złożyła kwiaty pod pomnikiem pomordowanych
mieszkańców Chęcin, ofiar II wojny światowej.

Skip to content