Wydarzyło się… u Łokietka w XXXI Tygodniu Kultury Języka

Nie zwykliśmy takich okazji marnować i na XXXI Tydzień Kultury Języka przygotowaliśmy ciekawą, interesującą i inspirującą ofertę. Przez kilka dni, od 13 do 17 marca 2023 roku, miały miejsce wydarzenia szczególne i niezwykłe.

Honory domu pełniła dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach Halina Kołodziejczyk, która te imprezy otwierała i zamykała, wręczając także nagrody zwycięzcom i wyróżnionym. Podkreśliła nie tylko nasze przywiązanie do tradycji Tygodnia Kultury Języka, ale i przemyślane inspirowanie uczniów nowymi doświadczeniami, cennymi w odkrywcze wartości i możliwości w kontaktach z kulturą literacką, kulturą języka polskiego i samą literaturą, nie tylko rodzimą, ale i światową. Dyrektor szkoły zauważyła także, że tegoroczne motto TKJ sprzyjało temu doświadczeniu, a były nim słowa polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Trzeba nadmienić, że honorowy patronat nad wydarzeniami sprawowali: Starosta Kielecki Mirosław Gębski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski. Oni też byli fundatorami cennych nagród.

Poniedziałek, 13 marca, upłynął pod hasłem: „Przerwa z książką”. Zamysł był prosty – międzylekcyjne przerwy miały być czasem przeznaczonym bardziej na kontakt z książką, kontakt   z drugą osobą, a nie na korzystanie z urządzeń elektronicznych (telefon, smartfon). Eksperyment nie zwalił z nóg. Ale można było spotkać na przerwach osoby z wzrokiem utkwionym w książce. Widok mało jeszcze oglądany, ale przyjemny. Można rzec, iż pierwsze lody… a właściwie telefony, oraz książki zostały przełamane.

We wtorek 14 marca gościliśmy uczestników XIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Nieprzypadkowo tytuł dyktanda „Podróż za jeden sen” przywiódł jego uczestników w krainę dziwnych literackich zdarzeń i przygód.  Tekst nie był trudny. Może nieco podchwytliwy. Nagrody, ufundowane przez patronów – Starostę Kieleckiego Mirosława Gębskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny Roberta Jaworskiego, przydzielono w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły średnie.

Szkoły podstawowe:

  1. Gabriela Polit – Szkoła Podstawowa w Polichnie
  2. Wiktoria Zimoląg – Szkoła Podstawowa w Bolminie
  3. Paulina Kowal – Szkoła Podstawowa w Polichnie

Szkoły średnie (wszyscy to uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach):

Kamil Piątek – klasa I TEM
Maciej Nartowski – klasa IV IEO
Jakub Wawrzycki – klasa IV IEO

Wyróżnienia:
Kalina Rutkiewicz – klasa I PS
Amelia Dziubińska – klasa II TML

Środę, 15 marca, przeznaczyliśmy na nowy format wydarzenia okołoliterackiego, czyli „Postaci z nieodkrytych stron książek”. Pomysłowość uczniów w dosłownym ubraniu wybranej postaci z dowolnego tekstu literackiego znalazła swój finał w końcowej prezentacji w szkolnej świetlicy. Różni bohaterowie, różne sposoby ich prezentowania sprzyjały dobrej zabawie w odgadywaniu ich tożsamości oraz imion. Była Alina z „Balladyny” J. Słowackiego, Telimena z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, Hamlet z dramatu Szekspira, Cześnik Raptusiewicz z „Zemsty” A. Fredry. Rewelacyjna okazała się Czarownica z „Makbeta” W. Szekspira (w tej roli nauczycielka języka polskiego Ż. Chatys). To był dobry sprawdzian ze znajomości lektur i spostrzegawczości.

W piątek, 17 marca 2023, kilkunastu uczniów naszej szkoły w dwu  i  trzyosobowych zespołach zmierzyło się z niełatwą materią języka polskiego, a zwłaszcza  poetyckiego. „Oswajamy codzienność poetyckim słowem” – slam poetycki to konkurencja, w której trzeba było ułożyć tekst o dowolnej formie poetyckiej na zadany temat. Tematem były losowane przedmioty tzw. użytku codziennego i powszechnego. Znakomity sprawdzian pracy zespołowej, pomysłowości, znajomości form i gatunków literackich oraz wielkie wyzwanie dla wyobraźni każdego z uczestników przyniósł ciekawe rozstrzygnięcia. Wszyscy zdali egzamin, a nagrody przypadły w udziale następującym zespołom:

Andrzej Leb, Ksawery Cacek, Juliusz Gabryś
Hubert Aniołek, Mikołaj Łataś
Tomasz Dewerenda, Michał Kaczmarczyk

Wyróżnieni:

Wiktoria Kucharska, Diana Pietrzykowska, Bartosz Sidwiński

Należy jeszcze wymienić organizatorów tegorocznego TKJ, a byli nimi nauczyciele: Ewa Dziedzic, Lidia Kuta, Żaneta Chatys i Waldemar Trepka.

Do zobaczenia za rok, na kolejnym Tygodniu Kultury Języka.

Skip to content