„Czy to, co robisz, ma sens?”

24 października w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach miało miejsce wydarzenie o charakterze profilaktycznym, dla osób z klas pierwszych.

To spotkanie, w trakcie którego raper Arkadio opowiadał o własnym życiu – swoich doświadczeniach związanych z walką z nałogami i rozpadem rodziny. Omawiał on problematykę wchodzenia w konflikty z prawem dla zaimponowania lub w odpowiedzi na oczekiwania środowiska. Nieodłącznym elementem jego relacji były  historie ludzi, którym udało się zmienić swój byt z pełnego przemocy, uzależnień, lęku i przeciętności na funkcjonowanie oparte na swoich silnych stronach, talentach, szczęśliwych relacjach z bliskimi – pełnych satysfakcji i zadowolenia. Całość imprezy była przeplatana autorskimi utworami Arkadio, wykonywanymi na żywo a także filmami i materiałami wideo – obrazującymi przekazywane treści.

Poprzez zorganizowanie występu pod hasłem :  “Rób to, co kochasz”,  chcieliśmy zwrócić uwagę młodzieży na pozytywne aspekty ich rozwoju oraz możliwości wykorzystania uzdolnień i pasji, które posiada każdy dla osiągania poczucia spełnienia i samorealizacji.  Według badań, oddanie się takim działaniom, bezpośrednio przyczynia się do przeciwdziałania uzależnieniom i frustracji młodego pokolenia.

Wydarzenie kierowane do uczniów ze szkół ponadpodstawowych odbyło się dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jego celem było promowanie dobrych przykładów i zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom.

Skip to content