Dzień Otwartej Szkoły – VII Piknik u Łokietka

Dwudziestego ósmego maja  2024 roku odbył się,  już po raz siódmy,   Piknik Promocyjny Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach pod patronatem starosty kieleckiego – Tomasza Plebana oraz burmistrza Gminy i Miasta Chęciny – Roberta Jaworskiego.


     Jego celem było przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2024/25
a także podsumowanie X Rajdu Władysława Łokietka. Wspólny wymarsz  został  adresowany do uczniów naszej szkoły,  PZS w Łopusznie oraz przyszłych  absolwentów szkół podstawowych z terenu gminy i placówek ościennych. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem tegorocznych ósmoklasistów, którzy licznie przybyli wraz ze swoimi nauczycielami.

Spotkanie rozpoczęła piosenka „Wszystko, co mam” w wykonaniu

szkolnego zespołu wokalnego oraz „Horoskop” zaprezentowana przez Martę Kruzel – uczennicę klasy II P.

W części oficjalnej imprezy dyrektor Halina Kołodziejczyk serdecznie powitała gości, w osobach: Izabeli Dziewięckiej –  dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ze  Starostwa Powiatowego w Kielcach,  Roberta
Jaworskiego – burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Tomasza Litwina – komendanta policji  w Chęcinach, Beatę Piątek – dyrektor Schroniska Powiatowego w Chęcinach oraz Pawła Żurka – przewodniczącego Rady Rodziców, Marcina Kozaka –  zastępcę przewodniczącego Rady Rodziców, Iwonę Samburską – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Chęcinach oraz nauczycieli szkół podstawowych. Wyraziła radość z powodu obecności kadry pedagogicznej,  uczniów oraz zespołu administracyjnego i obsługi PZS w Chęcinach.

W szczególny sposób zostali przywitani uczniowie  klas ósmych z terenu  gmin: Chęciny, Sitkówka – Nowiny, Sobków, Piekoszów:     Tokarni, Radkowic, Starochęcin, Bolmina, Polichna, Chęcin, Sobkowa, Miąsowy, Sokołowa, Korytnicy, Nowin, Łosienka, Rykoszyna.

Dyrektor Halina Kołodziejczyk   podziękowała za objęcie honorowym  patronatem
i wsparcie finansowe imprezy:
– za pośrednictwem dyrektor Izabeli Dziewięckiej staroście kieleckiemu  –
Tomaszowi Plebanowi,

–  burmistrzowi Chęcin – Robertowi Jaworskiemu.

Dyrektor PZS w Chęcinach zachęcała młodzież  do nauki w tutejszej placówce –  oferującej szeroki wybór kierunków zarówno w liceum jak i w technikum.
Małgorzata Grzechniak, nauczyciel historii w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach, podziękowała dyrektor Halinie Kołodziejczyk za zaangażowanie w organizację X Rajdu Władysława Łokietka.

Następnie zostały przyznane nagrody za udział w Regionalnym Konkursie Historycznym pod hasłem X Rajd Władysława Łokietka. Około 100 osób zwiedzało nasze królewskie miasto i jego najciekawsze zabytki. Organizacji przedsięwzięcia podjęli się nauczyciele: Małgorzata Grzechniak, Anna Ulatowska, Elżbieta Grzywa, Albert Pianka i Ewa Dziedzic. Dyrektor szkoły Halina Kołodziejczyk złożyła pedagogom podziękowania.

 

Największą ilość punktów w kategorii wiekowej:

 młodzież od 15-19 lat, zdobyły drużyny w składzie:

I miejsce – 53 pkt. LO im. Władysława Łokietka w PZS w Chęcinach – Gabriela Bednarska, Zuzanna Zaborowicz, Zofia Szołowska, Gabriela Tompór, Maria Kusion, Gabriela Różalska

II miejsce – 50 pkt. Technikum, im. Władysława Łokietka w PZS w Chęcinach- Krystian Turek, Dominik Skowerski, Marcel Sala, Kacper Marcinkowski, Mikołaj Więcek

III miejsce – 48,5 pkt. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie- Kacper Gładzik, Dawid Karliński, Błażej Kitliński, Kamil Mazur, Bartłomiej Podgórski, Zuzanna Szymkiewicz

 

Największą ilość punktów w kategorii wiekowej:

dzieci i młodzież od 10-15 lat, uzyskały zespoły w składzie:

I miejsce – 53 pkt. – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tokarni – Amelia Nowak, Gabriela Salwa, Mateusz Grudzień, Sylwester Iwanek, Nadia Zapała

II miejsce – 47 pkt.- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Bolminie – Lena Ból, Wojciech Kozieł, Marita Stępień, Zofia Wijas

III miejsce – 45 pkt. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie – Kamil Laskowski, Michał Kot, Bartosz Kobiec, Zuzanna Kałka, Miłosz Kuśmierek

Za udział w konkursie  osoby  otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Prace plastyczne, w postaci pamiątkowego albumu z „Rajdu Łokietka” zostały wystawione w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach.  Dyplomy otrzymali także  opiekunowie: za zaangażowanie, przygotowanie oraz  poświęcenie czasu  uczestnikom zmagań:   Damian Chaja, Stanisław Osowski, Małgorzata Ziętal, Anita Gil, Anna Engel, Piotr Starzyk. Ich wręczenia dokonał burmistrz Gminy i Miasta Chęciny – Robert Jaworski oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ze  Starostwa Powiatowego w Kielcach – Izabela Dziewięcka.

W dalszej części dyrektor Izabela Dziewięcka, w imieniu starosty Tomasza Plebana, złożyła gratulacje z powodu zorganizowania VII Pikniku u Łokietka. Podkreśliła, że starosta szczególnie wspiera PZS w Chęcinach i zachęca do zdobywania  wiedzy w jego murach. Zwraca uwagę na otwartość, wielokierunkowość, wysoką, najlepszą w powiecie  zdawalność matur  i wyposażenie szkoły, traktującej każdego ucznia indywidualnie. Życzyła wszystkim,  w imieniu starosty i całego Zarządu Powiatu Kieleckiego wspaniałej zabawy i dużo pozytywnej energii.

Z kolei burmistrz Robert Jaworski wyraził radość z powodu obecności na imprezie plenerowej o charakterze promocyjnym i integracyjnym. Zauważył ważność VII Pikniku u Łokietka w funkcjonowaniu gminy i placówki.

Zakomunikował, że szkoła ma wiele osiągnięć w obszarze dydaktycznym i wychowawczym. Zdobywa bardzo dobre wyniki maturalne. Uczniowie wykazują się aktywnością w sporcie, czego przykładem jest Julia Gibalska, która będzie reprezentować szkołę na arenie europejskiej i światowej. Zaznaczył, iż jest to zasługa dyrektor szkoły Haliny Kołodziejczyk, znakomicie wykonującej swoje obowiązki, współpracującej z gminą i powiatem, prowadzącej dialog z przedstawicielami różnych  instytucji. Dodał, że słoneczna pogoda, palmy, piękne widoki  stanowią,  dodatkowo,  oprawę wyjątkowego dnia, dodają uroku pobytowi w tym miejscu, w którym pracują wspaniali nauczyciele Życzył roztropnych, mądrych decyzji w kwestii kształcenia. Dyrektor szkoły Halina Kołodziejczyk powiedziała, że poprzez aranżację łączymy się z osobami przebywającymi aktualnie na praktykach w Grecji.

Paweł Żurek – przewodniczący Rady Rodziców podziękował za zaproszenie i życzył udanej zabawy.

Na zakończenie części oficjalnej, dyrektor Halina Kołodziejczyk zwróciła się z  podziękowaniami do  wszystkich nauczycieli, dzięki którym szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w  środowisku.
W radosnej, przyjaznej atmosferze przebiegała konkursowa część pikniku, w tym:
– Turniej Gier i Zabaw Rekreacyjnych o Puchar Dyrektora PZS w Chęcinach, w którym uczniowie zajęli następujące miejsca:

I – Szkoła Podstawowa w Miąsowej,

II – Szkoła Podstawowa w Sobkowie,

III – Szkoła Podstawowa w Starochęcinach.

 

– Konkurs Plastyczny. Zwycięzcami w nim okazali się:

 

I miejsce – Lena Piotrowska – Szkoła Podstawowa w Miąsowej,

II miejsce – Leon Kozak – Powiatowy zespół Szkół w Chęcinach,

III miejsce – Mateusz Grudzień – Szkoła Podstawowa w Tokarni.

Talentem malarskim wykazali się również: Zofia Kasperek –  Szkoła Podstawowa w Miąsowej, Zuzanna Kalka – Szkoła Podstawowa w Sobkowie, Filip Jastrzębski – Szkoła Podstawowa w Starochęcinach, Viktoria Mashkova i Nina Turchak  – Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach. Pieczę nad  konkursem sprawowali   nauczyciele: Iwona Bielicz, Małgorzata Kozak, Katarzyna Spurek oraz  Jarosław Stefański.

Były gratulacje, słowa uznania dla uczniów i ich opiekunów,  którzy w pełni zaangażowali się w przygotowanie swoich podopiecznych.

 

Duże zainteresowanie wzbudził pokaz:
–  musztry klas policyjnych,

–  walki zapaśniczej w wykonaniu klasy samoobrony – zapasy,

–  pierwszej pomocy przedmedycznej,   sprzętu gaśniczego i wyposażenia wozu strażackiego w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chęcinach,

– Wojskowego Centrum  Rekrutacji.

Szczególną uwagę zwróciły :

– zajęcia taneczne z udziałem Lazaro,

–„żywa” lekcja historii – „Jak zostać królem”? prezentowana przez pracownika Dworu Starostów Chęcińskich w Podzamczu – Wita Chamerę.

Dyrektor szkoły Halina Kołodziejczyk podziękowała dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ze  Starostwa Powiatowego w Kielcach – Izabeli Dziewięckiej za wsparcie przez Starostwo Powiatowe w Kielcach wszelkich działań edukacyjnych. Oznajmiła, że władze powiatowe bardzo dbają o zabezpieczenie dydaktyczne i rozwój szkoły. Wyraziła wdzięczność staroście Tomaszowi Plebanowi za pomoc merytoryczną i zrozumienie. Skierowała  także słowa uznania dla wicestarosty Tomasza Dulnego, burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Roberta Jaworskiego za promowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz uznanie  dla dziekana Jana Kukowskiego za życzliwość  podczas organizacji  Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

 

Wszystkim zgromadzonym serwowano smakowity bigos, pyszności z grilla, popcorn
oraz różnorodne ciasta i słodycze, w tym watę cukrową.
Odpowiednia  aura, radosny nastrój, mnóstwo atrakcji –  wpłynęły na zadowolenie
ze wspólnego spędzenia tego niezapomnianego dnia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.

Drodzy Ósmoklasiści – Zostańcie Naszymi Uczniami!!!!

                              Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach

  1.     Władysława  Łokietka 

                                                                                Zaprasza WAS.

Dzień Otwartej Szkoły

Skip to content