Dzień Wolontariusza

Dnia 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Fakt ten został zaakcentowany także w naszej szkole. Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu
oraz sami wolontariusze postanowili uczcić tę datę, zapraszając do świętowania także pozostałych
uczniów z Górki. Opiekunowie i sami wolontariusze przedstawili prezentację dotyczącą tematyki
wolontariackiej oraz działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu w Powiatowym Zespole Szkół
w Chęcinach.
Jak się okazało, mimo ograniczeń związanych z sytuacją pandemiczną, nasi wychowankowie
zajmujący się tą bezinteresowną pracą, wzięli udział w wielu akcjach, mających na celu pomoc
potrzebującym, jak np.:
Kartka dla Hospicjum,
Dzień Pluszowego Misia,
Serce dla Hospicjum,
Zbiórka:
ręczników i pościeli dla potrzebujących,
nakrętek,
żywności z okazji Świąt Wielkanocnych,
czy akcja – Wczytaj Nadzieję.
Przedstawiono także plany pomocy dobroczynnej na najbliższy czas oraz zachęcano zebraną młodzież
do dołączenia do Szkolnego klubu Wolontariatu.
Pani Dyrektor oraz opiekunowie SKW wyrazili wdzięczność uczniom już zaangażowanym w
przedsięwzięcia wolontariackie.
Pozostaje życzyć naszym wolontariuszom, aby nadal z wielkim zapałem pomagali innym i czerpali
z tej aktywności – radość i satysfakcję.

Skip to content