Innowacja pedagogiczna – „Od strategii do sukcesu”

W ramach innowacji pedagogicznej – „Od strategii do sukcesu” uczniowie klasy:

I TEM, I TIL, I TI, I TME, I P,  I PDR oraz III TIE tworzyli w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 własne,  nowatorskie projekty Gier Edukacyjnych.

Głównym celem założenia było wdrożenie wiedzy na temat reklamy, jak również poruszanie się młodzieży w obrębie nowych technologii, które będą im  towarzyszyć  w  przyszłej drodze zawodowej i edukacyjnej. Uczestnicy projektu generowali własne, ciekawe pomysły dotyczące biznesu. Stali się autorami ciekawych  i wartościowych prac.

Skip to content