JAN PAWEŁ II CYWILIZACJA ŻYCIA XXIII DZIEŃ PAPIESKI

„Drodzy młodzi przyjaciele, kochana młodzieży” – tak zwracał się papież Jan Paweł II do młodych ludzi.
W całej Polsce obchodziliśmy 45 rocznicę wytypowania kardynała Karola Wojtyłę na papieża.
Przyjął imię po swoim poprzedniku, który pełnił tę funkcję 33 dni.
Z tej okazji przywołaliśmy wydarzenia związane z wyborem Jana Pawła II i Jego pontyfikatem. Zgłębiając dziedzictwo apostolskiej posługi, dochodzi się do wniosku, że ono nie wyczerpuje się z chwilą śmierci Ojca Świętego, wręcz przeciwnie. Bezpardonowe ataki na Namiestnika Chrystusa, uświadomiły wszystkim jeszcze bardziej jego ponadczasowe znaczenie.
27 października 2023 roku uczniowie wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach uczcili pamięć wstąpienia kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.
Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego brzmiało: „Jan Paweł II Cywilizacja Życia”.
Młodzież z II klasy liceum policyjno – prawnego zaprezentowała nauczanie wielkiego Polaka.
Przewodnią myślą była encyklika Ewangelia życia – Evangelium vite.
Tak, bo życie jest darem od Boga i to dla nas Radosna Nowina, Ewangelia. Stwórca udziela swoich darów zawsze w obfitości. Jego hojność nie zna granic. Święty Jan Paweł II wskazał konkretne środowiska, w których cywilizacja życia znajduje swój najbardziej żyzny grunt. Są nimi: rodzina, dzieci i młodzież.
Dyrektor – Halina Kołodziejczyk podziękowała młodzieży za przedstawienie
myśli Głowy Kościoła i zachęcała do zgłębiania nauczania papieskiego, ponieważ jest to bezcenna skarbnica przepięknego przekazu naszego rodaka – papieża Jana Pawła II.

Skip to content