Kondolencje

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Pana Profesora Waldemara Trepki – wieloletniego, cenionego nauczyciela języka polskiego i bibliotekarza w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach.
Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się 4 lipca 2024 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w kościele świętej Jadwigi w Kielcach.

Szczere kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi i Administracji oraz Uczniowie i Rodzice Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.

Sp. Waldemar Trepka

Śp. Pan Profesor Waldemar Trepka był zasłużonym nauczycielem polonistą, bibliotekarzem, pedagogiem, wychowawcą wielu pokoleń młodzieży naszej szkoły.
Odszedł wspaniały człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pan Profesor był osobą wrażliwą i otwartą na potrzeby innych, zaangażowaną w życie społeczne naszego środowiska.
Życzliwość i serdeczność wobec innych, rzadki dar zjednywania ludzi oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pana Profesora osobę powszechnie lubianą i szanowaną.
Śp. Pan Profesor Waldemar Trepka cieszył się niekwestionowanym autorytetem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Skip to content