Konkurs „Promocja wybranego kierunku kształcenia w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach”

Z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu „Promocja wybranego
kierunku kształcenia w PZS w Chęcinach” oraz prezentujemy 17 nadesłanych
prac.
Przypominamy forma prac była dowolna: plakat, zdjęcie, kolaż, broszura,
komiks, prezentacja, utwór poetycki czy krótki filmik. W wyniku głosowania na
Facebooku PZS w Chęcinach na najciekawsze pomysły, oryginalną i atrakcyjną
formę promocji zwycięzcami zostali:
I miejsce – uczennice kl. 1PH Natalia Dudek i Wiktoria Jakubus (plakat)
II miejsce – uczennica kl. 2PDR Milena Janikowska (plakat)
III miejsce – uczennice kl. 2PM Maja Kowalska i Klaudia Sędecka (zdjęcie)
Wszystkim autorom dziękujemy za udział w konkursie, a na zwycięzców
oczywiście czekają atrakcyjne nagrody.

Link do filmu
 

 

Skip to content