Konto bankowe Rady Rodziców

Przewodniczący i RADA RODZICÓW przy Powiatowym Zespole Szkól w Chęcinach zwraca się z prośbą o dobrowolne wpłaty w wysokości 70 zł na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Chęcinach o numerze:
12 8493 0004 0050 0873 7658 0001

Dziękujemy Paweł Żurek

Skip to content