MATURA 2021 w PZS W CHĘCINACH

Do egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach przystąpiło 55
tegorocznych absolwentów, w tym 28 z liceum ogólnokształcącego i 27 z technikum oraz 8
absolwentów z lat ubiegłych. Egzamin przebiega zgodnie z wytycznymi CKE, MEiN oraz
Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maturzystom przyświecają: motto ”Nie siłą lecz
rozumem zwycięża się wszystkie walki” oraz motto : „ Jeszcze będzie pięknie mimo
wszystko, tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie…” (Jan Paweł II)
Życzymy powodzenia!!!

 

Skip to content