Matura 2021

Matura w Powiatowym Zespole Szkół wypadła znakomicie. Świadczyć o tym może
poziom zdawalności z poszczególnych przedmiotów. Szczególnie dumni jesteśmy z wyników
z matematyki. W technikum (technik mechanik, technik informatyk i technik mechatronik)
zdało 100% absolwentów. Podobnie rzecz się ma z egzaminem z języka polskiego i z języka
angielskiego. Progu zdawalności z tych przedmiotów nie uzyskała tylko jedna osoba.
Zdawalność wynosi więc – dla języka polskiego 93 % , a dla języka angielskiego 96%. W
technikum zdało pomyślnie egzamin maturalny 96% absolwentów, ( dla porównania w
kraju – 64%, w województwie – 60%, w powiecie – 58%)
Warto szczególnie podkreślić fakt, że nasze technikum, zarówno pod względem
zdawalności jak i wyników, pozostawia daleko w tyle pozostałe technika, których organem
prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kielcach. Pierwsze miejsce w rankingu cieszy nas
zatem ogromnie.
Równie bardzo dobrze prezentuje się zdawalność matury w liceum
ogólnokształcącym. Język polski ukończyło z sukcesem 90% uczniów. Zdanym egzaminem
maturalnym z matematyki może się pochwalić 96%, natomiast z języka angielskiego 93%.
Poziom zdawalności z tych przedmiotów wynosi więc 93% ( dla porównania w kraju –
81%, województwie – 85, powiecie – 77%
Łącznie w naszej szkole świadectwo maturalne otrzymało 94% młodych ludzi. Wynik ten
jest znakomity i niezmiernie nas cieszy.

Skip to content