Obchody ataku Rosji na Polskę w dniu 17 września 1939 roku

Dnia 17 września 1939 roku Rosja sowiecka napadła na nasz kraj.

Z tej okazji 18 września 2023 roku uczciliśmy pamięć pomordowanych żołnierzy i ludności cywilnej. W Klasztorze Sióstr Bernardynek odbyła się msza święta pod przewodnictwem księdza dziekana proboszcza parafii św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach Jana Kukowskiego. Przed nabożeństwem przedstawiono program słowno-muzyczny w wykonania młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach, pod kierunkiem Pana Przemysława Gruszki. Następnie zabrał głos burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach Pan Robert Jaworski. Przypomniał o ofiarności osób tamtych wydarzeń wrześniowych z okresu II wojny światowej. Wspomniał o skromnym, lokalnym bohaterze – Ojcu Czesławie Domańskim, który przez kilkadziesiąt lat pełnił funkcję kapelana Sióstr Bernardynek. W czasie pożogi wojennej był żołnierzem kampanii wrześniowej. Działał także w oddziałach partyzanckich. Pan burmistrz zaznaczył, że wolność raz zdobyta, nie jest nam dana na zawsze, że musimy o nią zabiegać każdego dnia.

Ksiądz Jan Kukowski w homilii podkreślił, że napaść sowiecka na Polskę niczym się nie różniła od poczynań niemieckich. Przyniosła te same skutki bezwzględnego terroru w Ojczyźnie.

Wrogowie – Niemcy i Rosja chcieli wyplenić wszystkie wartości moralne, jakim żył naród polski, a zakorzenić antywartości. Pragnęli postawić się ponad Boga. Była to walka z chrześcijaństwem. Dlatego ważna jest pamięć o tej napaści. Przypomniał, że do dziś nie usłyszeliśmy przeprosin za zbrodnie dokonane na naszym narodzie. Powiedział również, że takie uroczystości są po to, abyśmy pamiętali o męczennikach, którzy przelali swoją krew. Na koniec przypomniał słowa Józefa Piłsudskiego: „Ten kto nie szanuje wolności, nie jest godny teraźniejszości”.

W tej uroczystej mszy świętej wzięły udział poczty sztandarowe ze szkól położonych na terenie gminy, w tym również młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół wraz z dyrektor Panią Haliną Kołodziejczyk. Wszyscy oddali hołd bohaterom tamtych bolesnych dni.

Skip to content