Obchody Dnia Papieskiego

Tradycją Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach stało się już świętowanie Dnia
Papieskiego.
Podobnie było i w tym roku. Grupa młodzieży przygotowała quiz wiedzy poświęcony postaci
Św. Jana Pawła II, a także Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Dwie rywalizujące ze sobą drużyny, składające się z uczniów naszej placówki, odpowiadały
na pytania związane z życiem Papieża Polaka. W drugiej rundzie zmagań, zadaniem
uczestników było dokończenie cytatu, pochodzącego z nauczania Św. Jana Pawła II oraz
Prymasa Wyszyńskiego.
Kolejny akcent uroczystości stanowił występ muzyczny wychowanków naszej szkoły:
Bartłomieja Nowaka oraz Aleksandra Janusa.
Swego rodzaju kontynuacją tego wydarzenia było wyjście uczniów na seans filmowy
zatytułowany „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”?
Przekaz kinowy ukazywał sylwetkę księdza Stefana Wyszyńskiego jako kapelana żołnierzy,
uczestniczących w powstaniu warszawskim oraz duchowego opiekuna powstańczego szpitala
w Laskach.
Ekranizacja, opowiadająca o czasach wojennych, może stanowić inspirację do refleksji dla
współczesnego młodego pokolenia.
Dwa wspomniane powyżej przedsięwzięcia miały na celu:
– przybliżenie, w przystępny sposób, dwóch ważnych – dla historii Kościoła oraz naszej
Ojczyzny osób,
– zachęcenie uczestników imprezy do życia zgodnego z wartościami, których przykład
dawali Św. Jan Paweł II oraz Prymas Wyszyński.

Skip to content