„Ocalić od zapomnienia” – Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej

Karol Głusek reprezentował Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach w Konkursie
Historycznym, który odbył się w formule online 20 listopada 2020 roku.
Konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”
dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA w ramach Programu
Dotacyjnego „Niepodległa” i był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.
Uczestnicy przygotowywali się do konkursu poprzez zapoznanie się z książką
Wojciecha Roszkowskiego: „Historia Polski 1914-1997”. W dniu konkursowych zmagań,
uczniowie połączeni przez platformę ZOOM oraz platformę do rozwiązywania testów online,
rozpoczęli rywalizację. W pierwszym etapie musieli odpowiedzieć na 100 pytań,
podzielonych na 10 modułów. Po zakończeniu testów, wyłoniono najlepszą trójkę uczniów,
którzy przeszli do etapu drugiego. Ten z kolei składał się z 5 modułów po 10 pytań. Jak się
okazało, po drugim etapie konieczna była dogrywka pomiędzy dwojgiem uczestników. Aby
rozstrzygnąć, kto zajmie drugie, a kto trzecie miejsce, organizator konkursu Pani Joanna
Makuch zadawała po 3 pytania każdemu uczestnikowi. W rezultacie na trzecim miejscu
uplasował się uczeń Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach – Karol Głusek.
Uczestnicy 9 grudnia 2020 roku odebrali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki
w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie.

Serdecznie gratulujemy Karolowi osiągniętego wyniku!!!

Skip to content