OJCZYZNĘ WOLNĄ POBŁOGOSŁAW PANIE

11 listopada 2023 roku obchodziliśmy sto piątą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Po 123 latach niewoli, czasie podziału Polski przez trzech zaborców. Dziś Polacy mogą się cieszyć upragnioną wolnością.
Wyraziliśmy tę wdzięczność tym wszystkim, którzy niestrudzenie walczyli przez ponad wiek, żeby Polska znowu była niezależna i zjednoczona. To w 1918 roku po zakończeniu pierwszej wojny światowej, zaczęła się odradzać pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego. Współcześni rodacy w wolnej Ojczyźnie oddają cześć i hołd tym bohaterom poprzez uroczystości patriotyczne, takie jak: marsze, festyny, pikniki oraz modlitwę.
W kościele św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach odbyła się uroczysta msza święta. Jej szczególny charakter poprzedził występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chęcinach. Młodzi artyści przedstawili program słowno-muzyczny. Następnie zabrał głos burmistrz Gminy i Miasta Chęciny – Robert Jaworski. Podkreślił, że naszym, zbiorowym obowiązkiem jest dbać o dobro Rzeczpospolitej, żeby pamiętać o tych, którzy zginęli za Ojczyznę, abyśmy my jako spadkobiercy mogli się cieszyć suwerennością oraz mówić w ojczystym języku.
Ksiądz Jan Kukowski zaznaczył w homilii, że zgromadziliśmy się na tej świętej Eucharystii, żeby się modlić za Ojczyznę, bo to jest nasze powołanie. Modlitwa i cześć, którą oddajemy Bogu, stanowią podstawę bycia dobrymi ludźmi i patriotami. Powiedział, że odzyskanie niepodległości było cudem, jak sen na jawie i radością dla kraju a także jego mieszkańców. Polska była bowiem wymazana z map świata. Obecnie jest wolna i niepodległa, dzięki wybitnym rodakom. Wspomniał papieża – Jana Paweł II, który wzywał na Westerplatte, do poszanowania wolności. Powiedział, że przyszłość Polski zależy od każdego, gdyż raz zdobyta, nie jest dana na zawsze. Zaakcentował potrzebę jej bezustannego zdobywania. Ojczyznę porównał do matki, a matki nie wolno zdradzić i jej się wyprzeć. Powiedział, żeby w sercach naszych nie zabrakło męstwa i wielkoduszności. Jeśli nie zdradzimy Chrystusa, to i nie wyprzemy się Ojczyzny.
Po nabożeństwie, wszyscy uczestnicy tej uroczystości, przemaszerowali pod pomniki pomordowanych w czasie tych bolesnych lat i tych, którzy zginęli za Ojczyznę podczas drugiej wojny światowej. Złożono kwiaty i zapalono znicze.
Młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach wraz z dyrektorem – Haliną Kołodziejczyk włączyła się w obchody rocznicy odzyskania niepodległości, upamiętniającej datę 11 listopada 1918 roku, kiedy Polska po wielu trudach i przelanej krwi stała się na nowo wolnym państwem.

Skip to content