Olimpiada ekonomiczna

10 listopada 2021 roku, o godzinie 9.00 uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
przystąpili do kolejnej edycji XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Zawody szkolne miały formę pisemną i składały się z trzech elementów sprawdzających wiedzę
ekonomiczną. Do obowiązków uczestników należało:
1. Opracowanie jednego pytania o charakterze ogólnym, nawiązującym do hasła przewodniego
Olimpiady.
2. Rozwiązanie zadania z podstaw ekonomii.
3. Udzielenie odpowiedzi na 30 zamkniętych pytań testowych.

Najwyższy wynik uzyskali :
1. JANUS ALEKSANDER – z klasy II TME
2. MICHALIK NATALIA – z klasy IIIPM
3. KACZYŃSKA SYLWIA – z klasy PM
Gratulujemy zwycięzcom.

Skip to content