OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII

Ogólnopolski Konkurs Historyczny – X edycja (2023 – 2024)

14 listopada 2023 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbył się szkolny etap olimpiady z wiedzy o „Solidarności”. Celem konkursu jest budowanie tożsamości narodowej wśród uczniów szkół średnich (liceów i techników), poprzez podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski, a także rozbudzenie zainteresowania do poznawania genezy oraz przebiegu przemian demokratycznych w kraju. W olimpiadzie udział wzięli: Kalina Rutkiewicz z klasy 2PS Liceum Ogólnokształcącego i Przemysław Stelmaszczyk z klasy 3TIE Technikum. Oboje będą reprezentować naszą szkołę w dalszych zmaganiach historycznych podczas etapu wojewódzkiego w marcu 2024 roku. Gratulujemy i życzymy powodzenia.
Skip to content