Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej – Działania AK w czasie II wojny światowej na Kielecczyźnie

1 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu Wiedzy o AK. Młodzież zmagała się z testem wiedzy o AK oraz przygotowała pocztówki upamiętniające jej działalność.

Konkurs adresowany był do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kieleckiego. Jego celem było pogłębienie wiedzy wśród uczniów o działalności i zadaniach Armii Krajowej, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz integracja młodzieży zainteresowanej historią. Konkurs został przeprowadzony w dwóch formach: testu wiedzy oraz konkursu plastycznego. W teście wiedzy o Armii Krajowej wzięło udział ponad 50 uczniów z terenu powiatu kieleckiego. Z laureatów wyłonionych w poszczególnych szkołach, na poziomie powiatu najlepszy wynik osiągnęła uczennica naszej szkoły Kalina Rutkiewicz, która zdobyła I miejsce.

Konkurs plastyczny polegał na przygotowaniu przez uczniów pocztówki upamiętniającej działalność Armii Krajowej na Kielecczyźnie. Młodzież mogła wykonać swoje prace dowolną techniką plastyczną. Bardzo wysoko uplasowali się nasi uczniowie: Nikita Postovytiuk – zajął I miejsce, natomiast III miejsce zdobyła Maja Gajek.

Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez kieleckie starostwo, a także upominki od partnera konkursu – Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatura IPN w Kielcach oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Dyplomy za przygotowania ucznia do konkursu otrzymali także nauczyciele historii. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Świętokrzyski Kurator Oświaty.

GRATULUJEMY wszystkim naszym uczestnikom i laureatom, którzy brali udział w konkursie.

Skip to content