POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHĘCINACH ZAPRASZA WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE „BOHATEROWIE WRZEŚNIA 1939”

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU

Organizator: Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach

 

Cele konkursu:

Złożenie hołdu bohaterom walk obronnych Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i

w inny sposób, przeciwstawiali się niemieckiej i sowieckiej agresji.

Forma pracy:

Praca multimedialna- film o bohaterach września 1939 roku.

Kryteria oceniania:

 1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną.
 2. Ciekawy pomysł, nowatorska opowieść.
 3. Scenografia.
 4. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
 5. Poprawność językowa.
 6. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki i filmy bez podania źródła dyskwalifikują pracę.
 7. Praca wykonana samodzielnie lub w grupie, nie większej niż 2 uczniów.
 8. Autor lub autorzy film przedstawiają się na początku pracy.
 9. Parametry prac konkursowych:

Filmy nie mogą być dłuższe niż 3 min. Format plików filmowych: mov lub mp4 w formacie 16/9 lub 4/3.

Lista proponowanych postaci historycznych do wyboru:

gen. dyw. Juliusz Rómmel

gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba

gen. bryg. Franciszek Kleeberg

gen. dyw. Tadeusz Piskor

gen. dyw. Władysław Bortnowski

gen. bryg. Emil Przedrzymirski,

gen. broni Kazimierz Sosnkowski

gen. dyw. Stefan Dąb-Biernacki

gen. dyw. Kazimierz Fabrycy

gen. bryg. Antoni Szylling,

gen. dyw. Edwarda Śmigłego-Rydza

kapitan Władysław Raginis

Stefan Starzyński

gen. bryg. Antoni Szylling

Harmonogram Konkursu:

 1. Należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa w konkursie nauczycielowi historii lub hitu do 25 września 2023 roku.
 2. Zgłoszenia z 2 załącznikami: skan oświadczenia o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka, zgoda pełnoletniego autora.
 3. Film dostarczamy na nośniku elektronicznym pendrive do w/w nauczycieli.
 4. Termin wykonania filmu – 09.10.2023 rok, prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 5. Fundatorem nagród jest PZS w Chęcinach: przewidziano nagrody rzeczowe, dyplomy, celujące oceny cząstkowe z przedmiotów historycznych.

 

 

 

 

Skip to content