Praktyki uczniów technikum PZS w Chęcinach w Grecji na Riwierze Olimpijskiej.

Nowe doświadczenia zawodowe, wiele umiejętności potrzebnych na dzisiejszym rynku
pracy oraz niezbędną wiedzę zdobyli uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół im.
Władysława Łokietka w Chęcinach podczas praktyk
w Grecji, na które wyjechali w dniu 15.05.2022. Mieli oni również okazję poszerzyć
horyzonty społeczno – kulturowe.
A wszystko odbyło się w jednym z najpiękniejszych regionów kraju – na Punktem
docelowym podróży była miejscowość Platamonas i hotel Olympus Thea.
Przez dwa tygodnie młodzież zdobywała tam zawodowe kompetencje pod okiem
fachowców w firmach, zgodnie z ich kierunkami kształcenia. Tym samym młodzi ludzie
przyswoili innowacyjne technologie, poznawali nowoczesne urządzenia, co znacząco
wzmocni ich specjalistyczne predyspozycje.
Umiejętności organizacyjne, analityczne, dobra znajomość języka angielskiego czy
kreatywność to atuty, dzięki którym uczący się w Powiatowym Zespole Szkół  nie powinni
mieć problemu ze znalezieniem atrakcyjnego miejsca pracy. Ich przygotowanie w tym
zakresie będą  potwierdzały europejskie certyfikaty Europass Mobility, które umożliwią
podjęcie zatrudnienia również poza granicami kraju.
Uczestnicy praktyk w  Grecji szybko i sprawnie polepszyli znajomość języka angielskiego
zarówno w sferze zawodowej jak i w kontaktach interpersonalnych. Zapoznali się
z europejskim  rynkiem pracy, podnieśli swoje kwalifikacje oraz wzmocnili poczucie
wspólnoty międzykulturowej. Zgłębili tamtejsze zwyczaje i rozpoznali zasady systemu
gospodarczego.
Praktyki w prestiżowych greckich zakładach pozwoliły uczniom zapoznać się z procesami
wytwarzania, niedostępnymi jeszcze w Polsce. Jednocześnie nauczyli się pracy zespołowej,
nabrali pewności siebie i stali się bardziej operatywni.
Młodzież przebywająca w regionie Riwiery Olimpijskiej, miała sprzyjające okoliczności do
poznania jej unikatowych zabytków, jak chociażby: Meteory, ciekawe miejsca turystyczne,
do których niewątpliwie należą wyspy Skiatos i Trikeri, Wąwóz Enipeaz, boskie źródło
Zeusa, antyczne miasteczka Stary Pantaleimon i Litohoro, kompleksy zamkowe
w Platamonas i inne lokalne miejscowości.
To zapewne wpłynie pozytywnie na lepsze rozumienie przez nich otaczającego świata, na
ich kreatywność, dociekliwość, komunikatywność, a przede wszystkim na umiejętność
podejmowania inicjatyw.
Kontakt z wielokulturowym środowiskiem otworzył ciekawym świata osobom, drogę do
podejmowania kolejnych prób pogłębiania zasobu wiadomości oraz nowe perspektywy.
A oni sami mogą powiedzieć, że stali się bardziej profesjonalni .

Skip to content