Projekt Krokus

Projekt Krokus jest inicjatywą irlandzką, w której obecnie uczestniczy kilka krajów
europejskich. Organizacja Holocaust Education Trust Ireland (Irlandzkie Towarzystwo
Edukacji o Holokauście, HETI) zapewnia cebulki żółtych krokusów, które sadzi się jesienią
dla upamiętnienia 1,5 miliona dzieci pochodzenia żydowskiego zamordowanych w czasach
Holokaustu i tysiąca innych dzieci, które były ofiarami nazistowskich zbrodni. Żółte kwiaty
przypominają żółtą Gwiazdę Dawida, którą Żydzi byli zmuszani nosić pod rządami nazistów.
Krokusy zakwitają na przełomie stycznia i lutego mniej więcej w okolicach
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypadającego na 27 stycznia.
Uczestnictwo w projekcie Krokus to bardzo konkretna szansa na zaznajomienie młodzieży
z tematem Holokaustu oraz zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych
z rasizmem i nietolerancją.

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach realizowali zadania wynikające
z uczestnictwa w projekcie Krokus. Najważniejszym działaniem było posadzenie cebulek
krokusów w listopadzie 2021 roku. Następnie systematyczna obserwacja wzrostu kwiatów, aż
do ujrzenia rozwiniętych krokusów w marcu 2022 roku. W trakcie zajęć lekcyjnych
z przedmiotu historia zapoznawano młodzież z tematyką zagłady osób pochodzenia
żydowskiego, przede wszystkim omawiano następujące treści: „Tło historyczne Holokaustu”,
„Holokaust i jego znaczenie dla współczesnego świata”, „Niedola uchodźców w czasach
Holokaustu i obecnie” oraz „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Uczestnicy projektu
sporządzili kolaż swych dłoni, zwracając uwagę na ich podobieństwo, pomimo tego, że mogą
się one różnić pod względem wielkości i odcienia skóry. Uczniowie wykonali gazetkę szkolną
upamiętniającą udział w projekcie Krokus. Wszystkie aktywności związane z akcją Krokus
zostały opublikowane na stronie Crocus Club w portalu Facebook.

Skip to content