Przed nami, od 13 do 18 marca 2023 roku, kolejny bo XXXI Tydzień Kultury Języka, którego tegorocznym przewodnim hasłem jest zdanie noblistki Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Tegoroczny plan wydarzeń, których gospodarzem będzie Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach przedstawia się następująco:

  • Poniedziałek 13 marca – „Przerwa z książką”, czyli wszystkie szkolne przerwy spędzamy… inaczej. Zastąpmy telefon komórkowy książką, pokazując, iż tak spędzony czas nie musi nas nudzić (cały dzień, przerwy międzylekcyjne);

  • Wtorek 14 marca – XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny (godz. 10.00, świetlica);

  • Środa 15 marca „Postaci z nieodkrytych stron książek” – uczniowie ubierają (dosłownie) wybraną postać z książki/lektury, by w finałowej prezentacji przedstawić ją (przy pomocy fragmentów tekstu: opisów, dialogów, monologów o godzinie 13.00 w szkolnej świetlicy);

  • Piątek 17 marca – „Oswajamy codzienność poetyckim słowem”slam poetycki; trzyosobowe zespoły tworzą utwory poetyckie, a inspiracją będą wyrazy/hasła zaczerpnięte z codzienności oraz przedmioty/rzeczy powszechnego użytku ( świetlica, godz. 10.00);

Zapraszamy

Skip to content