Przełajowy Marsz Integracyjny – Kielce – 22.09.2021r.

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd”
Jan Paweł II

W pięknej scenerii wzgórza Karczówka w Kielcach, 22 września 2021 roku odbył się
VIII Papieski Przełajowy Marsz Integracyjny. Uczestnikami rajdu były dzieci i młodzież z
niepełnosprawnością ze szkół i ośrodków specjalnych województwa świętokrzyskiego, oraz
uczniowie z kieleckich szkół podstawowych i średnich. Głównym organizatorem wydarzenia
było Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sprawni-Razem”. Patronat nad
imprezą przejęli: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Prezydent Kielc, Świętokrzyski Kurator Oświaty, oraz patroni medialni prasy regionalnej.

Imprezie od lat przyświecają te same cele, a mianowicie: uczczenie pamięci św. Jana
Pawła II; popularyzowanie lekkiej atletyki i integracja młodzieży; wykorzystanie aktywności
sportowej do realizacji celów rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i wychowawczych;
upowszechnianie ruchu jako formy spędzania wolnego czasu; promocja regionu.
W przygotowaniach tego wydarzenia aktywnie włączyła się grupa wolontariuszy,
uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oraz uczestników rajdu. W marszu
integracyjnym wzięło udział 52 uczniów naszej szkoły.

Trasa rajdu prowadziła przez Szlak Górniczy ścieżki geologiczno-kruszcowo-górniczej.
Dystans biegu przełajowego liczył około 1000 metrów i przebiegał przez malownicze tereny
leśne, z licznymi podbiegami i metą przy samym Klasztorze na Karczówce.
Pogoda dopisała, podobnie, jak liczba zawodników, którzy zjechali z całego województwa
świętokrzyskiego. Wysiłek wszystkich zawodników został na mecie nagrodzony medalami
z wizerunkiem papieża Jana Pawła II.
Koordynatorem imprezy była pani Jolanta Dziewięcka, natomiast nad
bezpieczeństwem uczniów czuwała kadra pedagogiczna Powiatowego Zespołu Szkół
w Chęcinach w osobach: Małgorzata Mikołajczyk, Wioletta Kierczyńska, Monika Sobura
–Święs.

Skip to content