Przestrzegamy przepisów – nie ulegamy demoralizacji.

W ramach działań profilaktycznych, w dniu 26.05 w naszej szkole odbyła się
prelekcja pana Policjanta asp. Rafała Kłokockiego, skierowana głównie do
uczniów klas I-szych.
Spotkanie miało na celu zapobieganie wszelkim przejawom demoralizacji osób
nieletnich oraz zmniejszanie szkód, które aktualnie występują w życiu młodych
ludzi w związku z zażywaniem przez nich alkoholu i innych substancji
uzależniających.
Pan Policjant na podstawie przepisów prawa, zapoznał uczniów z pojęciem
demoralizacji, poinformował o odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne
oraz uświadomił, co może grozić za nieprzestrzeganie zasad moralnych.
Z prelekcji dowiedzieliśmy się również, jakie przepisy prawne zawierają
regulacje dot. demoralizacji nieletnich, jakie działania podejmuje się, by temu
zapobiec, a także na czym polega działanie Policji oraz szkoły w tym zakresie.
Mamy nadzieję, że zdobyta dziś wiedza pozwoli uniknąć wiele zagrożeń , jakie
niesie ze sobą dzisiejszy świat młodych ludzi.

Skip to content