Rajd integracyjny

Dnia czternastego września 2023 roku odbył się rajd integracyjny. Udział w nim wzięli uczniowie klas pierwszych liceum i technikum PZS w Chęcinach wraz wychowawcami.Rozpoczął się on zbiórką młodzieży o godzinie 9:00 przed budynkiem szkolnym.

Szlak niebieski doprowadził wszystkich do unikatowej pieczary. Wspólnie przemierzyli dwunastokilometrową trasę.

Wymarsz miał na celu poznanie środowiska uczniowskiego z nauczycielami i wychowawcami oraz kształtowanie poczucia przynależności do małej ojczyzny, obejmującej między innymi malowniczy krajobraz rezerwatu Góra Zelejowa, Jaskinię Piekło i kamieniołom Stokówka.

Powrót zadowolonych uczestników do szkoły nastąpił około godziny trzynastej.

Skip to content